Værktøjer til planlægning og evaluering


Introduktion


Fagområdet matematik har en alsidig natur, der påvirker de fleste menneskers liv. For det første er matematik et system af redskaber til brug i hverdagsliv, samfundsliv og arbejdsliv. For det andet er matematik et videnskabsfag, som søger at udvikle ny viden inden for matematikken og at give svar på spørgsmål, der hører til inden for andre fagområder. Matematik er for mange mennesker også et rum for en særlig slags æstetiske oplevelser, der kan vedrøre kreativitet og en oplevelse af indsigt og klarhed. Som fag i folkeskolen bygger matematik på denne alsidige natur, men i folkeskolen skal fagets forskellige aspekter ses i forhold til det overordnede formål med skolen. Matematik i folkeskolen bygger på fagområdet matematik i det omfang og på en sådan måde, at undervisningen sigter imod folkeskolens formål.


Læringsmål


Når I har arbejdet med dette emne:

  • har I et værktøj til årsplanlægning
  • kan I planlægge et forløb med udgangspunkt i hver af de seks matematiske kompetencer
  • har I set forskellige måder at evaluere kompetencer og fagområder

Forslag til hvordan I kan arbejde med emnet


I kan gruppevis samarbejde om at planlægge et forløb med udgangspunkt i de matematiske kompetencer. I kan hente inspiration i eksemplet fra ABACUS på opdagelse, eller I kan tage udgangspunkt i jeres egne materialer. I planlægningen af forløbet skal I huske også at planlægge den evalueringsform, I ønsker at anvende.


Scenarie


Hør Thomas Højgaard fortælle om planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af undervisning med udgangspunkt i en kompetencebaseret årsplan i faget matematik:


Øvelser og opgaver


Her kan I finde opgaver og øvelser til planlægning og evaluering:


Materialer


Her kan I finde materialer om planlægning og evaluering:


Åbne og lukkede opgaver

No topics were found here