Undersøgende matematik


Introduktion


En undervisning, der er baseret på elevernes undersøgende tilgang til emnet, kan i højere grad bidrage til elevernes almene dannelse. Lærerens rolle er at understøtte og kvalificere processerne og derved flytte eleverne til en højere erkendelse.


Læringsmål


Når I har arbejdet med dette emne:

  • har I en forståelse for betydningen af, at eleverne arbejder med undersøgende matematik
  • kan I præsentere eleverne for relevante undersøgelser
  • kan I udvikle en undersøgelse ud fra en opgave
  • kan I vejlede og understøtte eleverne i deres valg af undersøgelsesdesign

Forslag til hvordan I kan arbejde med emnet


Hvis det er nyt for jeres klasser at arbejde undersøgende, kan I indlede med følgende opgave, som er hentet fra Pernille Pind: Åben og undersøgende matematik.

Når man lægger cifrene fra 1 til 9 sammen, så får man summen 45:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 =45.

Kan man få summen 72, hvis man fjerne et plussymbol og derved slår to cifre sammen til et tocifret tal? Eksempel: Hvis man fjerne plus mellem 2 og 3 fås summen 1 + 23 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 63.

Eleverne kan undersøge påstanden, og derefter kan I udfordre dem med spørgsmål om, hvilke andre summer man kan få, og hvad den mindste/største sum, man kan få, er.

Der er i alt fire opgaver til dette emne. Den første opgave giver et forslag til, hvordan almindelige opgaver kan resultere i undersøgelser.  Denne metode kan anvendes til opgaver, som eleverne kender eller andre åbne eller lukkede opgaver.

Opgaverne bliver gradvist mere og mere åbne. Udfordringen for jer som undervisere er at differentiere i den nødvendige stilladsering af opgaverne. Det er elevernes oplevelser af arbejdet med undersøgelserne, der er i fokus i jeres besvarelser i logbogen


Scenarie


Undersøgende matematikundervisning kan løselig defineres som undervisning, hvor eleverne arbejder målrettet med at afgrænse og formulere problemer, gennemføre og kritisere eksperimenter eller andre empiriske undersøgelser, opsøge information, konstruere modeller, danne hypoteser, debattere med hinanden og læreren samt at udvikle og formidle sammenhørende faglige argumenter.

Morten Blomhøj i Michael Wahl Andersen og Peter Weng (red.) Håndbog om matematikundervisning i grundskolen 2013


Øvelser og opgaver


Her kan I finde opgaver og øvelser til undersøgende matematik:

Opgave 1: Lystfisketegn

Opgave 2: Trappepyramider

Opgave 3: Den blå kube

Opgave 4: Toiletpapir


Materialer


Her kan I finde materialer om undersøgende matematik:


Værktøjer til planlægning og evaluering

Topic Title
Last Post
Views
Posts

Ditte Thomsen

Logbog

Ditte Thomsen, 6 years  ago

By Ditte Thomsen
6 years  ago
18
1