– hvad er en MOOC?

“En MOOC er, som akronymet indikerer, et netbaseret, gratis kursus/læringsforløb, hvis design muliggør et ubegrænset deltagerantal. Grundlæggende eksisterer der forskellige MOOC-­typer i form af cMOOCs, der inkluderer og vægter deltagelse af og evt. kollaboration mellem deltagerne, og xMOOCs, der overvejende kan betragtes som et udbud af en samling læringsressourcer. Generelt gældende for MOOCs er, at der ikke er feedback eller evaluering fra udbydernes side, men at fx deltagerbevis og yderligere ydelser som fx vejledning i nogle tilfælde kan erhverves mod betaling (Christensen, Gundersen, 2015).”

Fra “MOOC-inspiration i e-læring”, 2015, LOM


MOOC’ens indhold


Materialer, øvelser, link og fagindhold mv.  er gratis tilgængelige i denne MOOC. Indholdet er delt op i afrundede og praksisnære emner, som alle har samme struktur: Introduktion, Læringsmål, Forslag til hvordan du kan arbejde med emnet,  Scenarie, Øvelser og opgaver, Materialer. Vi opfordrer til, at du går sammen med en kollega og arbejder med indholdet i fællesskab.


MOOC’ens målgruppe


MOOC’ens målgruppe er matematiklærere på folkeskolens mellemtrin.