Anvendelsesorienteret undervisning


Introduktion


Se en Scribble om anvendelsesorienteret matematik:

Ej for skolen, men for livet

“Non scholae, sed vitae discimus” er et hyppigt brugt skolemotto. Citatet er en optimistisk fordrejning af Senecas desillusionerede bemærkning non vitae, sed scholae discimus ‘vi lærer ikke for livet, men for skolen’.

Chr. Gorm Tortzen: non scholae, sed vitae discimus i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 2. maj 2018 fra link


Læringsmål


Når I har arbejdet med dette emne, kan I:

  • relatere opgaver til elevernes virkelig
  • udnytte lokale aktører i en matematik-sammenhæng
  • udforme opgaver, der er anvendelsesorienterede

Forslag til hvordan I kan arbejde med emnet


Med skolereformen kom begrebet ”Åben skole” ind i billedet. Det har altid virket mere motiverende for eleverne at arbejde med stof, de har kunnet relatere sig til. Vi vil have virkeligheden ind i skolen og skolen ud i virkeligheden. I dette emne arbejder vi med metoder til at gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret.

Der er gode muligheder for at hente inspiration i de mange skoletjenester, der findes rundt om i landet.


Scenarie


Den officielle definition på anvendelsesorienteret undervisning er, at de behandlede emner og problemstillinger og de anvendte metoder så vidt muligt skal være hentet fra og rettet mod en anvendelse uden for skoleverdenen. (emu.dk)

Når klassen arbejder anvendelsesorienteret, vil eleverne oftest skulle arbejde med modelleringskompetencen. For elever på mellemtrinnet betyder det meget for motivationen, at emnerne er relevante og tager udgangspunkt i deres egen virkelighed.


Øvelser og opgaver


Her kan I finde opgaver og øvelser om anvendelsesorienteret undervisning:


Materialer

Her kan I finde materialer om anvendelsesorienteret undervisning:


Åbne og lukkede opgaver

No topics were found here