Aktivitetspræget undervisning


Introduktion


Se en Scribble om aktivitetspræget undervisning:

“Konkrete handlinger er hjernens forlængede redskab”

G. Malmer 2002

”Perceptuel læring er et vigtigt fundament for begrebsmæssig læring”

K. Fredens 2018


Læringsmål


Når I har arbejdet med dette emne, kan I:

  • inddrage bevægelse i undervisningen
  • relatere aktiviteter til læring af matematiske begreber
  • anvende aktiviteter til en øget differentieret undervisning.

Forslag til hvordan I kan arbejde med emnet


Aktiviteter i undervisningen handler om, at eleverne udfører aktiviteter, der understøtter deres forståelse for og deres indlæring af de matematiske begreber, der bliver behandlet i undervisningen. Aktivitet forudsætter, at eleverne er aktive- enten med konkrete materialer eller med deres kroppe.

Der er flere måder at inddrage bevægelse i undervisningen. Bevægelse kan være en støtte til at opnå matematisk forståelse. Når man eksempelvis går en kilometer, måler længden på en fodboldbane eller viser en ret vinkel med sine fødder, bruger eleverne kroppen til at opnå ”en kropslig” forståelse af matematiske begreber. Når man løber på trapper, mens man træner 7-tabellen eller træner addition på tallinjer i skolegården, husker man det bedre, fordi man samtidig er i bevægelse. Endelig er der også den form for bevægelse, der mere har karakter af pausegymnastik, hvor det handler om at få pulsen op et øjeblik, så man kan koncentrere sig igen.


Scenarie


Læs artiklen her


Øvelser og opgaver


Her kan I finde opgaver og øvelser til aktivitetspræget undervisning

Opgave 1: Trekanter af spaghetti

Opgave 2: På jagt

Opgave 3: Håndtryk

Opgave 4: Egen aktivitet


Materialer


Her kan I finde materialer om aktivitetspræget undervisning:

  • Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse: Bevægelse
  • Gudrun Malmer (2002), side 30-43: Bra matematik for alla
  • Kjeld Fredens (2018): Læring med kroppen forrest

Åbne og lukkede opgaver

No topics were found here