Åbne og lukkede opgaver


Introduktion


Ved at arbejde med åbne opgaver i matematiktimerne får man som lærer en mulighed for at differentiere undervisningen uden at opgavedifferentiere. Som lærer kan man med en aktiv indsats åbne lukkede problemstillinger, så der åbnes for flere mulige svar.


Læringsmål


Når I har arbejdet med dette emne:

  • har I en forståelse for betydningen af, at eleverne arbejder med åbne opgaver
  • kan I identificere åbne og lukkede opgaver
  • kan I åbne lukkede opgaver
  • kan I stilladsere åbne opgaver i differentieringsøjemed

Forslag til hvordan I kan arbejde med emnet


Når I arbejder med åbne opgaver i klassen, vil I måske opleve, at nogle elever bliver frustrerede over at arbejde på denne måde. De er måske vant til, at der skal findes et facit til alle opgaver. Det er vigtigt, at I vænner eleverne til at arbejde mere åbent med matematikken. I denne proces skal læreren sørge for den nødvendige stilladsering til enkelte elever. Det er ikke nødvendigvis de matematikfagligt svageste elever, der har brug for denne hjælp.


Scenarie


Can You Open the Task to Encourage Multiple Methods, Pathways, and Representations?

There is nothing more important that teachers can do with tasks to open them up so students are encouraged to think about different methods, pathways, and representations. When we open a task we transform its learning potential. Opening can happen in many ways. Adding a visual requirement, … is a great strategy. Another way to open a task that is extremely mathematically productive is to ask students to make sense of their solutions.

Jo Boaler: Mathematical Mindsets 2016


Øvelser og opgaver


Her kan I finde opgaver og øvelser:


Materialer


Her kan I finde materialer om åbne opgaver:

  • Uddrag af Michael Wahl Andersen og Peter Weng (red.): Håndbog om matematikundervisning i grundskolen, Dansk Psykologisk Forlag 2013: Matematik og undervisningsdifferentiering
  • Pernille Pind: Åben og undersøgende matematik Forlaget Pind og Bjerre 2015.
  • Jo Boaler: Mathematical Mindset 2016
  • Bilag 1. Gennemsnit